Ocena zasobów pomocy społecznej realizowana przez Wydział ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:

 

Statystyki i analizy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi:

 

Badania i analizy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego: